Aandacht-communicatie

ISBN-uitgaves

ISBN Uitgaves

Aandacht-communicatie heeft in opdracht van diverse organisaties en personen, maar ook op eigen initiatief, de volgende titels vormgegeven, gedrukt en uitgegeven.Van de uitgaves is een exemplaar geleverd aan de koninklijke bibliotheek, waar het in de collectie is opgenomen.

_______________________

isbn:9789079628315

ElgananJelsma & Rob Schultheiss

Onder Water - Deel 1 - Bij het fort

Scheepsjournaalvan de zelfgebouwde duikboot.


Wat Dees en haar maatje Douwe allemaal beleefden toen ze in de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de Eerste Wereldoorlog boven water kwamen.

Prijs: 14,95

Bestellen via het Goois Kunstkabinet.

_______________________

isbn:9789079628322

Elganan Jelsma & Rob Schultheiss

Onder Water - Deel 2 - In het rampjaar


Scheepsjournaal vande zelfgebouwde duikboot.


Wat Dees en haar maatje Douwe allemaal beleefden toen ze in de Oude Hollandse Waterlinie, in het Rampjaar 1672 boven water kwamen.

Prijs: 14,95

Bestellen via het Goois Kunstkabinet.

_______________________

isbn:9789079628100

Rob Schultheiss

Poekelen, spelen met poëzie


Een spel waarbij gedichten worden voorgedragen met gedichten van:

Erica Wesseling,Fanny Kiezenberg, Elize van der Werff, Dik Doornbos, Gaston Bannier, Gerard Beentjes en Rob Schultheiss.

Geïllustreerd met kunstwerken van:

Madeleine Metsaars, Fanny Kiezenberg, Elize van der Werff, Elganan Jelsma, Gaston Bannier en Rob Schultheiss.

_______________________

isbn:9789079628056

Th. Jelsma

Een plaats die ons heilig is?


Godshuizen in Noord-Brabant en hun betekenis in deze tijd

_______________________

isbn:9789079628025

Noem het maar kubistisch


Dudok / kunstmanifestatie Dudok - De schok van het nieuwe.

_______________________

isbn:9789079628018

R.M.Schultheiss

Sans m'éteindre


werken van Els van der Werff

_______________________

isbn:9789079628032

Elganan Jelsma, Rob Schultheiss

Stoelen op de Kerkbrink


kunstmanifestatie van de Gooise Kunstkring op 8 juni 2008 in Hilversum

_______________________

isbn:9789079628049

P. Pijnacker

Gevonden!


Roman

_______________________

isbn:9789079628070

E. Jelsma

Bosnie 2009


Gooise Kunstkring 

uitwisselingsproject tussen Bosnische en Nederlandse

kunstenaars

_______________________

isbn:9789079628063

R. Schultheiss

Elganan & Schultheiss

_______________________

isbn:9789079628261

Elganan Jelsma

Kunst Stof - Greetje Majoor


Publicatie uitgegeven tgv de expositie van Greetje Majoor in het Waterliniemuseum in Bunnik.

_______________________

isbn:9789079628339

Elganan Jelsma

PubArt 2010-2020


Artikelen uit de PubArt nieuwsbrieven

_______________________

isbn:9789079628094

E. Jelsma

Spant!


Kunstmanifestatie enexpositie van ledenvan de GooiseKunstkring in theaterSpant! in Bussum - 15november 2009

_______________________

isbn:9789079628087

E. Jelsma

Ware Schaal


Catalogus bij deexpositie van MarleenB.Berg, Jeroen Buser,Dik Doornbos, AdriA.C. de Fluiter, Hettyde Groen, DesiréHaverkamp, GuidoJelsma, ElgananJelsma, Floor Max,Gemma Pauwels,Jack Prins, RemkoSchultheiss, RobSchultheiss, GreetSieders, HarrietVerleun, MarloesWagemaker, enChantal de Wolde inKunstkabinet Elganan.- 1-11-2009 t/m 15-11-2009

_______________________

isbn:9789079628131

E. Jelsma

De Moederschool


Hedendaagsekunstenaarsgeïnspireerd doorComenius

catalogusbij de expositie 'DeMoederschool' - juni/sept2010 in hetComenius museum(Naarden) en hetHuizer museum(Huizen).

Deelnemendekunstenaars:

Alexandra Arriens,Marleen B.Berg, MajaBoot, Lenie Bos, UdoBraehler, CharlotteBurgmans, DeniseCecile, Ineke vanDongen, GerdaElsenaar, Charlenevan den Eng, PeggyEras, ClaudiaGianotten, Matty deGraaf, Bea van derHeijden, BarbaraHouwers

_______________________

isbn:9789079628117

E. Jelsma

KunstmanifestatieSpant, de dag zelf!


kunstmanifestatie enexpositie van ledenvan de GooiseKunstkring in theaterSpant! in Bussum - 15november 2009

_______________________

isbn:9789079628124

ElgananJelsma

Gestoeld


Kunstproject in hetkader van hetComenius-project'Moederschool' in hetComenius museum(Naarden) en hetHuizer museum(Huizen) - juni-sept

2010

_______________________

isbn:9789079628148

Poekelen - Spelen met poëzie - Tweededeel


Een spel waarbijgedichten wordenvoorgelezen.

Gedichten van:

Nicolaas Beets, GuidoGezelle, HendrikMarsman, AliceNahon, Paul vOstaijen, PietPaaltjens, J.Slauerhoff.

Geïllustreerd metkunstwerken van:

Peter vd Akker, Susanv Blanken, Herman vDoorn, Charlene vdEng, BarbaraHouwers, RobJacobs, ElgananJelsma, GuidoJelsma, RemkoSchultheiss, RobSchultheiss, WillemVeerman, Wilma vWeijen

_______________________

isbn:9789079628155

RobSchultheiss

BoekenWrak


Kunstenaarsbewerkten het boek'Wreck this journal' totkunstboek.

Bijdragenvan: Peter van denAkker, MadeleineMetsaars, GuidoJelsma, PaulRosenberg, HeidyMasman, GuidoOrsetti, Sven Lamme,Elganan Jelsma, RobSchultheiss, RobSlooten, KarolaVeldkamp, BaukjeSpaltro, Norbert Wille,Gerard Beentjes, YlvaIbsen, TheoVerbruggen, HarryIckelsheimer

_______________________

isbn:9789079628162

ElgananJelsma

Beschermheiligen


catalogus bij deexpositie'Beschermheiligen' ino.a. het MuseumHilversum en hetComeniusmuseumNaarden

Met werkenvan:

Greetje van denAkker, Peter van denAkker, MarcelBastiaans, MarleenB.Berg, Udo Braehler,Gerda Elsenaar, ElsHollestelle, RitaHulsman, ElgananJelsma, MadeleineMetsaars, CarolaMokveld, GuidoOrsetti, Willy Rams,Remko Schultheiss,Rob Schultheiss,Baukje Spaltro e.a.

_______________________

isbn:9789079628001

ElgananJelsma

Het Kunstenaarschap

_______________________

isbn:9789079628179

Goois kunst kwintet


Kaartspel met een(beknopt) overzichtvan Gooisekunstenaars uitdiverse disciplines(b.v. schilders,beeldhouwers,conceptuele

kunstenaars enmusici) en op kunstgerichte organisatiesen instellingen

_______________________

isbn:9789079628186

Holland kunst kwartet

_______________________

isbn:9789079628193

De buitenplaatsverbeeld


Catalogusbij dekunstmanifestatie op20 januari 2013 en deexpositie van 20januari t/m 12 mei2013 op KasteelGroeneveld in Baarn + Poster met kleurenfoto's

_______________________

isbn:9789079628209

ElgananJelsma

Labyrint


gids en catalogus bij deexpositie in hetcomenius museum /deel Naarden, 18oktober 2013 tot 30maart 2014

_______________________

isbn:9789079628278

Hester Pilz

Hetlandschap omarmen

_______________________

isbn:9789079628308

Water en Vuur - AKKV1920-2020


Uitgaveter gelegenheid vanhet honderd jarigbestaan van hetAlgemeen KristelijkKunstenaars Verbond,AKKV. Bevat eenoverzicht van deleden, catalogus vande exposities Wateren Vuur in Blokzijl,Boxtel en Edam.

_______________________

isbn:9789079628292

RobSchultheiss

Romeinse LimesKwartet


DeNederlandse grensvan het Romeinse rijk

_______________________

isbn:9789079628216

Art Zonnestraal


Catalogus bij deexpositie van ledenvan de Gooise Kunstkring t.g.v. het10 jarig bestaan vandezekunstenaarsverenigingin gebouwen van hetvoormalig sanatoriumzonnestraal in Hilversum

_______________________

isbn:9789079628285

Elganan Jelsma, Rob van Arnhem

Geeft Acht! - Schonekunst van militairekleding.


Deelnemendekunstenaars:

PeggyEras, Irma Frijlink,Rina de Haas,Barbara Houwers/BiaMaas/Els Rijerse,Elganan Jelsma,Marjoleine vanKalken, Atty Kingma,Petra Knol Daudeij,Greetje MajoorRijerse, RomaninaMandricardo, TedMoelker, CarolaMokveld, Rivka vanNeerbos, SunnyNeeter, NellekePonsteen, UdoPrinsen, AfkeSchenkelaars, RobSchultheiss, Willemvan Spronsen, EllyVerkerk, Elaine Vis

_______________________

isbn:9789079628247

Jan Haen

The church inside-out


Idea for painting thewalls of a church inEngland

_______________________

isbn:9789079628230

Jan Haen

Kerk Binnenstebuiten


Ontwerp voor debeschildering van eenkerkje in NetherCerne, Dorset,Engeland

_______________________

isbn:9789079628223

Inslag - Keukendoek en kunstenaar


Catalogus van deexpositie.

Diversekunstenaars maaktenwerk n.a.v. eenversletenkeukendoek.

Kunstenaars: GerardBeentjes, JokeBlokland, Udo Braehler,Irma Frijlink, EddyGeerlings, ClaudiaGianotten, DesiréHaverkamp, Elganan

Jelsma, EvaKasbergen, MarianneKemp, RomaninaMandricardo, FloorMax, Carola Mokveld

_______________________

isbn: 9789079628254

ElgananJelsma

Worldview


Catalogue for the exhibition inthe Comenius museumNaarden - 23June2016 / 22January2017

The worldview of Comenius - History of the Orbis sensualium pictus

Worldview depicted by artists: Marcel Bastiaans, Udo Baehler, Peggy Eras,Louisa Francine, Louise Ellen van

Gorkom, Desiré Haverkamp, Bea van der Heijden, Barbara Houwers, MarijkeJager, Elganan Jelsma, Petra Knol Daudeij, Marleen Ley

VIEW MY WORK

Portfolio

YOU GOT AN IDEA

Let us Connect